Brevete de invenție Iancu Solomon – documente originale (1925 – 1973)

Nr. Titlul invenției Anul depunerii / Anul publicării brevetului Numărul brevetului și link la documentul original Țara de înregistrare Observații
1 Selbsttätig schaltbare Zentralen, Tranfromatoren- und Umformerstationen (Dispozitiv de comutare pentru conectarea și deconectarea automată a unui transformator sau convertor) 1925 / 1927 1925 Solomon I 105692 366 at Siemens Schukert Werke OSTERREICH Petent-urkunde 1925 Austria   Ca salariat al Oesterr. Siemens-Schuckert- Werke. 
Schalteinrichtung zur selbsttätigen Zu – und abschaltung eines Transformators oder Umformers (Switching device for the automatic connection and disconnection of a transformer or converter ) 1926 / 1931 Solomon I 524789 Urkunde DEUTSCHES REICH 1926 Germania Pe numele Jancu Solomon
2 Stațiuni automatice de  transformatori, conertizori si centrale electrice 1926 / 1926 1926 Solomon I 12698 Patent RO 1926 Statiuni automatice de transformatori, convertizori si centrale electrice Romania  
Stations électriques, génératrices, transformatrices et convertisseuses à comande automatique 1926 / 1926 Solomon I 613255 Brevet D’Invention FR 1926 Stations electriques, generatrices, transformatrices et convertisseuses a comande automatique Franta  
3 Improvements in Electric Controlling Aparatus for Supplying Current to Electric Nets (Îmbunătățiri în aparatura de control pentru furnizarea curentului în rețelele electrice) 1926 / 1927 Solomon I Patent UK 1926 274536 cover + 309615 specs Marea Britanie  
Relais destiné a indiquer les dérangements dans les installations électriques (Releu pentru indicarea defecțiunilor în instalații electrice) 1927 / 1929 Solomon I 630853 Brevet d’Invention FR 1926Solomon I 630853 Addition 35101 Brevet d’Invention FR 1927 Franța  
Relais zum Anzeigen von Störungen in elektrischen Mehrphasenanlangen (Releu pentru afișarea perturbărilor în multisenzori electrici) 1927 / 1930 Solomon I 118202 Patenturkunde Osterreich 1930 Austria  Invenție achiziționată de firma Siemens
4 Sicherheitseinrichtung für elektrische Mehrphasenanlagen (Dispozitiv de siguranță pentru sisteme electrice multifazice) 1927 / 1928 Solomon I 128838 Hauptpatent Schweizerische 1942 Elvetia  
5 Improvements in or relating to Electrical Relays and Relay Systems (Îmbunătățiri în sau privind relee electrice sau sisteme de relee) 1927 / 1929 Solomon I 309615 Patent UK 1927 Marea Britanie  
6 Consolidarea stâlpilor de oțel Mannesmann necunoscut   România În Buletinul A.P.D.E. , inovație aplicată cu mare succes
7 Lămpi pentru iluminat de alarmă  1936 24.333 România Lămpile – executate de către fabrica “Ideal” din Mediaș
8 Iluminatul redus de alarmă necunoscut   România Menționat în memoriu de activitate, 1956
9 Emițător de curenți de frecvență acustică pentru comanda la distanță 1938 / 1939 1938 Solomon I 28727 Brevet RO 1938 Emitator de curenti de frecventa acustica pentru comanda la distanta România  
10 Redresor mecanic rotativ necunoscut 41488 România La Institutul de Energetică
11 Dispozitiv de microcentrală eoliană 1957 / 1966 41496 România La Institutul de Energetică
12 Aparat pentru măsurarea automată a trăznetelor căzute într-o localitate necunoscut, probabil 1957 41507 România La Institutul de Energetică
13 Mutator mecanic rotativ pentru redresarea sau invertirea curenților electrici 1957 / 1963 1957 Solomon I 42147 Brevet Inventie RO 1957 Mutator mecanic rotativ România La Institutul de Energetică
14 Permutatot circular pentru baterii electrice 1957 / 1963 1957 Solomon I 42148 Brevet Inventie RO 1957 Permutator circular pentru baterii electrice România  
15 Agregat electrogen de curent alternativ de tensiune și frecvență constantă la turație variabilă 1958 42372 România  
16 Perfecționări la mașinile electrice unipolare  1960 / 1966 1960 Solomon I 46160 Brevet Inventie RO 1960 Perfectionari la masinile electrice unipolare România  
17 Grup electrogen de curent alternativ cu tensiunea și frecvența constante la o turație variabilă 1958 / 1966 1958 Solomon I 46457 Brevet Inventie RO 1958 Grup electrogen de curent alternativ România  
18 Releu pentru protecția motoarelor electrice trifazice la întreruperea alimentării într-o fază 1959 / 1966 Solomon I 46847 Brevet Inventie RO 1959 Releu pentru protectia motoarelor electrice trifazice

Solomon I Anexa la inventia Releu pentru protectia motoarelor

România  
19 Microcentrală eoliană în curent alternativ 1957 / 1966 1957 Solomon I 47032 Brevet Inventie RO 1957 Microcentrala eoliana in curent alternativ România La Institutul de Energetică
20 Aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ și a rezistivității solurilor 1957 / 1966 1957 Solomon I 47038 Brevet Inventie RO 1957 Aparat pt masurarea rezistentei prizelor de pamant si a rezistivitatii solurilor România La Institutul de Energetică
21 Invertor mecanic rotativ 1961 / 1967 1961 Solomon I 50722 Brevet Inventie RO 1961 Inventor mecanic rotativ România  
22 Contor cumulativ de durate 1971 / 1973 1971 Solomon I 56055 Inventie RO 1971 Control cumulativ de durate România  

Ultima actualizare 2 ianuarie 2022

Paginile acestui website sunt protejate Licența Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest website: iancusolomon.com (Arhiva Ing. Iancu Solomon)