Iancu (Jean) Solomon (1891 – 1982) – Practician, inventator, cercetător

Jean Iancu Solomon 1930

1891 – 1982

Iancu (Jean) Solomon a fost un inginer și inventator cu o activitate de aproape șapte decenii și cu contribuții deosebite la dezvoltarea electrotehnicii și energeticii în România.

Iancu Solomon este considerat printre  „precursorii de elită în energie” din România [1] și „din generația de aur” [2], categorie ce include personalități de renume precum Constantin Bușilă, Dimitrie Leonida, Marius Peculea, Martin Bercovici și Paul Dimo.

A fost șeful primei promoții de ingineri ai Institutului Electrotehnic din Iași, iar apoi a contribuit timp de peste șase decenii la maturizarea energeticii românești: de la refacerea instalațiilor energetice avariate în timpul primului război mondial, la proiectarea și implementarea de noi instalații energetice în anii 1920-1930, la dezvoltarea și implementarea unei soluții cu aplicare largă și cu beneficii economice considerabile a înlocuirii motorinei cu păcură în alimentarea motoarelor Diesel, și până la cercetări de pionierat în domeniul energiei eoliene și pentru desalinizarea apei de mare și la dezvoltarea primei hărți keraunice a României în anii 1950-1970. A fost autorul a mai multe serii de invenții, brevetate în România și în străinătate, a publicat lucrări de specialitate și a participat la conferințe și congrese naționale și internaționale pe teme energetice. A fost membru fondator al A.P.D.E. (Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică din România), membru ales al primului Comitet Central al A.P.D.E, precum și secretar general al asociației și redactor al Buletinului A.P.D.E. între anii 1938-1941. A fost conferențiar la Institutul de Căi Ferate București și cercetător științific la Institutul de Energetică al Academiei Române.

Link la biografia publicată:

CONF. ING. IANCU SOLOMON – PRACTICIAN, INVENTATOR, CERCETĂTOR

autor ing. Adriana Vasilescu, în volumul V din seria “Din galeria marilor electricieni români – Oameni. Vieți. Fapte.”, coordonator prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, Editura AGIR, 2021, precum și în revista ENERGETICA în numărul 11 din 2021.

Paginile acestui site web includ materialele din articolul de mai sus, dar le îmbogățesc cu documente de arhivă și detalii suplimentare.

———————–

Următoarea pagină: DIPLOMA NUMĂRUL 1 A SECȚIEI INGINERI ELECTRICIENI, FACULTATEA DE ȘTIINȚE, IAȘI, 1914

————————

Unele pagini sunt încă în construcție. Ultima actualizare pagină 21 martie 2022

Toate paginile acestui site web sunt protejate de Licenta Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: iancusolomon.com (Arhiva Ing. Iancu Solomon)