Despre Omul Iancu Solomon

Iancu Solomon a avut o soră, Bianca, stabilită în Franța după război, și un frate, Leon Solomon, stabilit din tinerețe în Israel, și el inginer talentat.

            Iancu Solomon s-a căsătorit cu Regina (Gina) Solomon (1901-1987) în mai 1926. Gina Solomon absolvise Conservatorul de Muzică și avea sa devină o cunoscută profesoară de pian. [10]. Gina și Iancu (Jean) Solomon au avut o căsnicie deosebită, bazată pe dragoste, dar și pe admirație și un profund respect reciproc. Se sprijineau unul pe celălalt, se implicau unul în munca celuilalt, își împărțeau răspunderile gospodărești – și vorbeau cu admirație despre munca celuilalt, fiecare prea modest ca să vorbească despre realizările proprii (Fig. 18).

 

Fig. 18. Iancu Solomon împreună cu soția, Gina Solomon în 1935

 

            Iancu și Gina Solomon au avut doi fii: Liviu și Mario. Dr. Liviu Edmond Solomon (1927-2013) a fost Conferențiar la Facultatea de Matematică, Universitatea din București și, din 1972, Profesor la Université de Poitiers, Laboratoire de Mécanique Théorétique [11]. Dr. ing. Mario Duma (1930-2007) a studiat electromecanica, a obținut doctoratul în automatică, a fost șef de secție Electroenergetică și șef de laborator de Prognoză, Informatică, Conducere și Economie Energetică la ICEMENERG, iar după pensionare, a coordonat SCIENTCONSULT, firmă de consultanță specializată în politica și managementul cercetării-dezvoltării [12]. Tradiția activității în domeniul tehnic, deși translatată la domeniul informaticii, este continuată de fiica lui Mario, ing. Adriana Vasilescu și de fiii ei, Matei și Mario (Fig. 19).

           

Fig. 19. Iancu Solomon împreună cu soția și fiul Mario Duma – 1973;

Iancu Solomon cu nepoata, Adriana – 1967

 

            Iancu Solomon a fost cunoscut nu doar pentru calitățile sale profesionale de excepție, dar și pentru integritatea morală și completa lipsă de ostentație, de dorință de a-și manifesta superioritatea intelectuală, care i-au adus pretutindeni respect și simpatie. Serios și exigent, era în același timp blând și întotdeauna gata să încurajeze și să își ofere sprijinul. Și-a făcut cu pasiune meseria, indiferent de regimul politic – doar în serviciul științei și al publicului.

            S-a stins din viață la 5 noiembrie 1982, părăsind, printre ultimii, scena generației sale – generația de energeticieni care au asigurat lumina și apa orașelor țării în anii interbelici, au făurit începuturi (adesea, veritabile deschideri) ale energeticii moderne, au format, în uzine electrice și în universități, tradiția proprie a profesionalității energetice a României, sădind-o cu generozitate în sufletele și mințile continuatorilor; generația de intelectuali care și-au urmărit cu tenacitate vocația, în ciuda evenimentelor tragice care au marcat secolul XX.

Ultima actualizare pagină 2 ianuarie 2022

Toate paginile acestui site web sunt protejate de Licenta Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: iancusolomon.com (Arhiva Ing. Iancu Solomon)