Referințe bibliografice

[1] Bălan, Gh., Vernescu, V., Ratcu, E., Golovanov, N.: World Energy Council – Romanian Member Committee – Comitetul Național Român al CME, 90 de ani de brand energetic românesc, Editura AGIR, 2014

[2] Rucăreanu, C. (coordonator): Personalități din energetica românească, Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie, București, 2003

[3] *** Societatea Electrotehnică din Iaşi 1912, Buletinul SETIS, An IX – X, nr. 17–19, ianuarie 2011 – iunie 2012, pag. 22-35

[4] *** Archiva Iancu Solomon

[5] Gheorghiu, I. S.: Mașini Electrice, Tipografia Învățământului, București, 1957, Vol. I, pag. 15

[6] Dinculescu, C. : Electrificarea României de la primele începuturi până la anul 1950, Editura Tehnică, București, 1981

[7] Manea, D. : Din istoria participării României la UNIPEDE și EURELECTRIC. III. Înființarea Asociației Generale a Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică din România (APDE) și aderarea la UNIPEDE, Revista Energetica, An 69, nr. 3, martie 2021, pag. 176-189

[8] Manea, D. : Din istoria participării României la UNIPEDE și EURELECTRIC. IV Participarea românească la Congresele UNIPEDE din 1934 și 1936, Revista Energetica, An 69, nr. 4, aprilie 2021, pag. 282-296  

[9] *** http://www.ginasolomon.com

[10]*** http://www.liviusolomon.com

[11]*** http://www.marioduma.ro

 

Ultima actualizare pagină 1 ianuarie 2022

Toate paginile acestui site web sunt protejate de Licenta Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: iancusolomon.com (Arhiva Ing. Iancu Solomon)