Tarifarea energiei electrice (1932 – 1937)

În perioada 1932–1937, Iancu Solomon a participat la discuții publice și a prezentat lucrări pe tema tarifării energiei electrice. „Situația mea de atunci ca director de uzină electrică, membru în comitetul central al Asociației Uzinelor Electrice din țară [A.P.D.E. este menționat de unii vorbitori ca „Asociația Uzinelor Electrice”] și consultant la multe uzine publice în problemele tarifării energiei electrice, m-a făcut sa mă ocup mai intens de această problemă, pe care m-am străduit să o scot din empirismul care domnea în tratarea ei”.

La Congresul de constituire al Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică din România, în septembrie 1931, Iancu Solomon a luat cuvântul, în deschiderea celei de a doua zi (“Comunicări și discuții’’) și a vorbit despre chestiunea delicată a amestecului politic în exploatarea uzinelor comunale. Aceasta are loc mai cu seamă în stabilirea tarifelor,  în urmărirea încasărilor, precum și în privința modului cum administrațiile comunale obișnuiesc a da incasărilor uzinelor alte destinațiuni decât la plata furnizorilor respectivi”. El a menționat și alte aspecte în care nou-formata Asociație ar putea contribui, atât cu „activități lămuritoare” dar și cu reglementări. Alți participanți au confirmat, în luările lor de cuvânt, importanța rezolvării acestor probleme, inclusiv Nicolae Caranfil, Director General al Uzinelor Comunale din București, care a menționat că și uzinele din București “au de suferit amestecul autorităților în conducerea și gospodăria lor internă”.

IMG_0931IMG_0932IMG_0933

Printre lucrările publicate de Iancu Solomon pe tema tarifării energiei electrice menționăm:

            „Sistem și aparate pentru tarifarea rațională a energiei electrice”, conferință ținută la Societatea Politehnică din România, Cercul Electrotehnic Român, în București, la 20 aprilie 1933, și publicată apoi în rezumat în Buletinul A.P.D.E. Nr. 3 și 6, 1933.

            „Tariful Integral”, prezentată la Congresul A.P.D.E. de la Timișoara în septembrie 1934 și publicată în „Buletinul A.D.P.E” nr. 7-10 din 1934, discutată apoi și într-o consfătuire ulterioară la București.

I Solomon APDE invitatie Tariful Integral
Invitație la ședința A.P.D.E. la București, pentru raportul “Tariful Integral”, ținut de Iancu Solomon

În această lucrare amplă, în care Iancu Solomon a încercat a da o nouă teorie matematică asupra tarifării raționale a energiei electrice, cu indicarea totodată a unui aparataj adecvat, a provocat multe controverse și polemici, dar, spunea el, “nereușind, în general, să câștig adepți pentru teoriile mele”.  Și totuși, articolul a fost menționat în presă în cursul aceluiași an, iar mai târziu, Iancu Solomon menționează că, pe baza rezumatului în limba franceză, dat la finele lucrării, Docentul Dr. G. Schnauss de la Școala Politehnică din Charlottenburg i-a solicitat o traducere mai amplă, iar lucrarea a fost citată în cartea “Die Tarifierung elektrischer Arbeit” (The Tariffing of Electrical Work), de Dr. Siegel și Dr. G. Schnauss, Ed. Springer – Berlin, 1936.

 „La prédétermination des constants de tarifs dégressifs à tranches de consommation”, raport prezentat la Congresul International UNIPEDE ținut la Haga-Scheveningen, în iunie 1936,

în care Iancu Solomon a prezentat un sistem analitic și logic pentru determinarea cu exactitate a tuturor parametrilor unui tarif degresiv pe tranșe de consum, cu scopul de a determina prețurile unitare ale fiecărei tranșe, care până atunci erau stabilite în mod arbitrar.

„Tarife cu rabate de plată”, in Buletinul A.P.D.E., 1937, Nr. 7-8.

În acest articol am expus un nou sistem de decontare și încasare a energiei electrice furnizată abonaților, imaginat și aplicat de mine la Uzinele comunale Piatra Neamț și Bacău, introdus apoi și la Uzinele Pitești și Lugoj, prin care s-a ajuns la un procent de încasări în termen de peste 90%, într-o vreme în care, la uzinele din provincie, aceste încasări nu depășeau, în general, o proporție de 30-50%”.

Buletinul APDE nr.9-10 1937, în care se menționează prezentarea lui Iancu Solomon, „Tarife cu rabate de plată”

Iancu Solomon – APDE- 5-6 1933 – Sistem și aparate pentru tarifarea energiei electrice

Screenshot 2020-06-08 15.09.32

Iancu Solomon – 1934 – prezentare menționată la Congresul APDE

Iancu Solomon – 1934 – Tariful Integral la Congresul APDE, cu note pentru versiune ulterioară

Screenshot 2019-03-19 19.03.01

Iancu Solomon – 1936 – La prédétermination des constantes de tarifs dégressifs à tranches de consommation, UPDEE 1936

Congrès Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique 1936

predetermination ds constantes

Congres Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique 1936
Imagine de grup. Jean Solomon in stanga, randul trei (v. sageata)
Congres Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique 1936 - dineul oficial
Jean Solomon in centrul imaginii (v. sageata)

Despre Congresul APDE/UPDEE 1936

Iancu Solomon – 1937 – Tarife cu rabate la plată, Congresul APDE, 1937 – extras

Buletinul APDE nr.9-10 1937, în care se menționează prezentarea lui Iancu Solomon, „Tarife cu rabate de plată”

>>> Următoarea pagină: Membru fondator al Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Energie Electrică din România (A.P.D.E.)

Ultima actualizare pagină 1 ianuarie 2022

Paginile acestui website sunt protejate Licența Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest website: iancusolomon.com (Arhiva Ing. Iancu Solomon)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s